Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ستاد فنی بذر گفت: در استان مرکزی نیاز به بذر گندم آبی ۹ هزار تن است، ۱۵ تا ۲۰ هزار تن بذر گندم دیم نیاز داریم و حدودا ۹ هزار تن هم جو آبی برای کشت پاییزه گندم و جو اعم از آبی و دیم نیاز است.

 نیاز به 18 هزار تن بذر گندم و جو آبی در استان مرکزی برای کشت پاییزه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ستاد فنی بذر با بیا‌ن این مطلب که در تولید هر محصول زراعی رکن اصلی افزایش عملکرد و پایداری تولید، بذر خوب است، عنوان کرد: یعنی داشتن بذر خوب و مناسب که دارای پتانسیل تولید بالا باشد و دارای مقاومت به برخی بیماری ها باشد، جزء اصلی ترین کارهایی است که برای تولید یک محصول زراعی لازم است.

وی در ادامه افزود: در استان مرکزی نیاز به  بذر گندم آبی ۹ هزار تن است، ۱۵ تا ۲۰ هزار تن بذر گندم دیم نیاز  داریم و حدودا ۹ هزار تن هم جو آبی برای کشت پاییزه گندم و جو اعم از آبی و دیم نیاز است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در ادامه با بیان این مطلب گفت: ما وظیفه داریم در تامین بخشی از نیاز بذری استان یکسری اقداماتی انجام دهیم، از ابتدای سال زراعی برای تولید بذر مورد نیاز سال آینده برنامه ریزی کنیم.

کیشانی در ادامه اظهار داشت: برای سال آینده تقریبا ۳۴۰۰ تن بذر گواهی شده آبی، ۴۲۰۰ تن بدر گواهی شده دیم و ۲۵۰۰ تن هم بذر جو آبی  در برنامه است که تولید شود. علاوه برا ان تقریبا برنامه تولید بذر جو دیمی را هم داریم که مقدارش کم می باشد.

وی در ادامه افزود: در استان مرکزی ده رقم بذر گندم آبی، ۶ رقم بذر گندم دیم، ۵ رقم هم بذر جو آبی تولید می کنیم . و علاوه بر این امسال در برنامه تولید بذر جو دیم را داریم که تولید کنیم. تمامی این تولیدات توسط شرکت های تولیدکننده بذر و فرآوری کننده که دارای مجوز از موسسه بذر و نهال کشور و زیر نظر مرکز تحقیقات هستند کار می کنند تامین و تولید و فرآوری و بسته بندی می شود و در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید