Iranian Agriculture News Agency

رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در خصوص اجرای طرح پلاک گذاری تجهیزات کشاورزی در استان گفت: ۱۴ هزار دستگاه تراکتور در این استان وجود دارد که از مجموع این ماشین‌آلات هشت هزار و ۵۵۰ دستگاه دارای پلاک بقیه بدون پلاک هستند

استمرار اجرای طرح پلاک‌گذاری تجهیزات کشاورزی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی، رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت : ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات بخش کشاورزی شامل تراکتور، کمباین و دنباله‌بند در استان مرکزی وجود دارد که سن پنج هزار دستگاه از مجموع این ماشین‌آلات بالای ۲۰ سال و فرسوده بوده و ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه کمتر از ۱۳ سال و ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه بین ۱۳ تا ۲۰ سن دارند.

رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با یادآوری اجرای طرح پلاک گذاری تجهیزات کشاورزی در استان گفت: ۱۴ هزار دستگاه تراکتور در این استان وجود دارد که از مجموع این ماشین‌آلات هشت هزار و ۵۵۰ دستگاه دارای پلاک بقیه بدون پلاک هستند.

بابایی افزود: سه هزار و ۵۰۰ دستگاه در ۲ ماه اخیر تعیین و تکلیف شده و ۲ هزار دستگاه نیز تاپایان سال‌جاری تعیین و تکلیف و پلاک‌گذاری می‌شوند.

بابایی خاطرنشان کرد: ۲۱۴ میلیارد ریال منابع مالی امسال از محل اعتبارات افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در این استان جذب شد.

محمد بابایی افزود: ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار امسال به بخش مکانیزاسیون استان مرکزی اختصاص یافته که تاکنون ۳۵ درصد آن جذب و برای خرید انواع ماشین‌آلات بخش کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: ۳۵۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات بخش کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین و انواع دنباله‌بند با جذب این اعتبارات به بخش کشاورزی استان مرکزی افزوده شد.

رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان را ابتدای سال‌جاری یک و ۶۵ صدم اسب بخار در هکتار عنوان کرد و افزود: با پرداخت این منابع مالی به متقاضیان این شاخص به یک و ۷۰ صدم اسب بخار در هر هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: با جذب اعتبارات اختصاص یافته به استان مرکزی ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان تا پایان سال‌جاری به یک و ۷۵ صدم اسب بخار در هر هکتار می‌رسد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید