Iranian Agriculture News Agency

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس در گفتگو با ایانا مطرح کرد

همه باید با هم همراه باشیم و دولت را نزنیم

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس معقتد است همه باید با دولت همراه باشیم و دولت را نزنیم.

قاچاق در حوزه کشاورزی ناچیز است

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایانا گفت:«در حوزه کشاورزی قاچاق ناچیز است و همان میزان هم مربوط به میوه‌هایی خارجی است که درایران وجود ندارد.»

او با اشاره به سیاست‌گذاری غلط و اجرا نادرست قانون خاطر نشان کرد:« یکی از این موارد ناهماهنگی در سیستم بوده  که در قانون جدید اصلاح شده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:«با اصلاحات در قانون جدید می‌توان این قول را داد که با کاهش چشم‌گیر قاچاق کالا در آینده نزدیک مواجه هستیم.»

انارکی با اشاره به فشارهای اخیر بر دولت تصریح کرد:« دولت وظیفه دارد پاسخگوی شرایط ایجاد شده باشد اما همه دستگاه‌ها باید با هم همراه شوند تا یک اتفاق خوب بیفتد.»

او با اشاره به همدلی سه قوا و نشست‌های این سه قوه گفت:«در صورت همدلی فشار از روی دولت و مردم برداشته می‌شود.»

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به ابهام تیم اقتصادی ضعیف دولت گفت:« ابتدا باید شرایط کشور را در نظر گرفت بعد صحبت از تیم اقتصادی ضعیف کرد.»

عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد:« با شرایط  حال حاضر کشور نمی‌توان گفت تیم اقتصادی دولت ضعیف است چرا که شرایط حال حاضر شرایط عادی نیست.»

او با اشاره به خروج آمریکا از برجام تاکید کرد:«با توجه به تحریم اخیر آمریکا و لغو برجام، همه باید با هم همراه باشیم و دولت را نزنیم.»

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید