Iranian Agriculture News Agency

الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تقویت بنیه کشاورزی باید جز برنامه های اصلی باشد

ایانا-سیاست و دیپلماسی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: توسعه بخش کشاورزی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است. شاید همین اهمیت موجب شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توصیه کند آقای حجتی به شهرداری تهران نرود و در وزارت جهاد کشاورزی بماند چرا که انباشته ای از تجربه بود که با توجه به حساسیت های اقتصادی به وجود آمده وجود ایشان در وزارت کشاورزی لازم و ضرروی بود.

کشاورزی ایران به حجتی نیاز دارد

به گزار ش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری ایانا»، الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در گفتگو با خبرنگار « خبرگزاری ایانا» گفت: «در ستاد اقتصاد مقاومتی، اختصاص ارز به نهاده‌های کشاورزی در اولویت اول برنامه‌های این ستاد است.»

وی با بیان اینکه از آنجایی که کشاورزی رابطه مستقیمی با اقتصاد کشور دارد، گفت: «تقویت بنیه کشاورزی باید جز برنامه های اصلی باشد.»

حضرتی خاطرنشان کرد:« شاید همین اهمیت موجب شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی  نیز توصیه کند آقای حجتی به شهرداری تهران نرود و در وزارت جهاد کشاورزی بماند چرا که انباشته ای از تجربه بود که با توجه به حساسیت های اقتصادی به وجود آمده وجود ایشان در وزارت کشاورزی لازم و ضرروی بود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «وزارت کشاورزی موانع قانونی یا بین سازمانی‌اش برای رشد و توسعه در بخش کشاروزی را اعلام کند، ما موانع را برطرف می کنیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «پایه های اصلی اقتصاد، کشاورزی است، در حال حاضر 30 درصد اقتصاد ما کشاورزی وابسته است، در نتیجه باید به این موضوع توجه لازم و کافی را داشت.»

وی تصریح کرد:« ما باید این بخش را تقویت کنیم، کما اینکه در حال حاضر همین اتفاق می افتد. چرا که وقتی نگاهی به تخصیص ارز بانک مرکزی انداخته می شود، اولویت های اولش به بخش کشاورزی اختصاص دارد.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، تاکید کرد: «مجلس تمام موانع تولید و رسیدن به خودکفایی را بخش کشاورزی را برطرف می کند، وزارت جهاد کشاروزی موانع را علام کند، ما برطرف می کنیم.»

وی با بیان اینکه خودکفایی در همه محصولات لازم نیست، گفت: «مطمئنا سیاست های وزارت کشاورزی به گونه ای است که در هر محصولی که نیاز باشد، گام به سوی خودکفایی برداشته می شود، همانگونه که این خودکفایی را در حال حاضر در گندم شاهد هستیم.»

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید