Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود:

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری ها در 2 هزار و 847 هکتار مزارع کلزای این شهرستان خبر داد.

2800 هکتار مزارع کلزای میاندورود مبارزه شیمیایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از مبارزه شیمیایی با آفات، حشرات و علف های هرز در دو هزار و 847 هکتار مزارع کلزای شهرستان میاندورود خبر داد.

وی با بیان اینکه یک هزار و 268 هکتار از این سطوح مربوط به مبارزه باعلف های هرز بود، افزود: برای پیشگیری از رویش علف های هرز نازک برگ و پهن برگ، استفاده از علفکش پیش از کاشت بویژه در زمین های خشکه زاری مورد تاکید است که 520 هکتار مبارزه با علف های هرز پیش از کاشت کلزا با مصرف 673 لیتر علف کش و 748 هکتار پس از کاشت کلزا با استفاده از علف کش های بوتیران استار و لونترال صورت گرفت.

علوی با اشاره به اینکه هزار و 579 هکتار مبارزه شیمیایی با حشرات و حلزون انجام شد، ادامه داد: 912 هکتار برای مبارزه با حلزون و مابقی برای مبارزه با برگ خوارها، کک و سایر حشرات صورت گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود بیان کرد: آغاز فعالیت آفت از علف‌های هرز حاشیه مزارع و باغات مجاور مزارع کلزاست که در صورت ضرورت بر کنترل شیمیایی علاوه بر سطح مزرعه حتماً بر روی علف‌های هرز حاشیه مزرعه و باغات مجاور نیز سمپاشی انجام شود.

این مسؤول یادآور شد: کلزاکاران با راهنمایی و اخذ مشاوره از کارشناسان پهنه در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان از چگونگی مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز و زمان و میزان مناسب آگاه شوند تا کمترین مصرف سموم را داشته باشند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید