Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی چالوس از بازگشت 50 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید در این شهرستان خبر داد.

بازگشت 50 هزار مترمربع زمین کشاورزی چالوس به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، یزدانقلی خزایی پول از قلع و قمع دیوارکشی، قطعه بندی و بنای غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان چالوس خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس ادامه داد: برای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 25 قطعه دیوارکشی, قطعه بندی و بنای غیرمجاز در اراضی زراعی روستای پردنگون مرزن آباد این شهرستان قلع و قمع شد.

وی با بیان اینکه با انجام این قلع و قمع، 50 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت، گفت: این قلع و قمع با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی این شهرستان انجام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید