Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر:

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از آزادسازی 70 هزار مترمربع اراضی زراعی و باغی این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

70 هزار مترمربع زمین کشاورزی در بابلسر آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حمیدرضا رحمانی از آزادسازی 70 هزار مترمربع اراضی زراعی و باغی شهرستان بابلسر از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر، این اراضی شامل 90 قطعه بود که طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی طی هشت مرحله آزاد سازی شد.

رحمانی افزود: قلع و قمع این ساخت و سازهای غیرمجاز شامل دیوار کشی، بناهای نیمه کاره، سکوی نیمه کاره، و پی کنی بود که با حضور نماینده دادستان، یگان امداد فرماندهی نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی این شهرستان انجام شد.

وی بیان کرد: هفت ماه نخست امسال، 650 مورد انتقال سند و 260 مورد صدور سند مالکیت کشاورزی بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و بررسی های بعمل آمده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر تصریح کرد: حفاظت از حریم اراضی کشاورزی در واقع صیانت از منابع تامین مواد غذایی مردم است و یک وظیفه همگانی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید