Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 77 فقره حکم قضایی قلع و قمع اجرا شد که 394 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

قلع و قمع 77 تغییر کاربری غیر مجاز در ساری/ بازگشت 394 هزار مترمربع زمین به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، رضا پورفلاح اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، 77 فقره حکم قضایی در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان ساری اجرا شد که منجر به آزادسازی 394 هزار و 118 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان و بازگشت به چرخه تولید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: 73 فقره از این احکام قضایی در راستای تبصره دو ماده 10 با سطح 393 هزار و 730 مترمربع و مابقی در راستای ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بود.

این مسوول با تأکید بر محدود بودن میزان اراضی کشاورزی در کشور و رابطه مستقیم حفظ کاربری اراضی کشاورزی با امنیت غذایی، از مردم خواست برای هرگونه ساخت و ساز در زمین های کشاورزی با کارشناسان پهنه مشاوره کنند.

پور فلاح خاطرنشان کرد: حفظ کاربری و امنیت غذایی ایجاب می‌کند تا راهکارهای متفاوتی در این زمینه از جمله بهره‌گیری از توان و ظرفیت سامانه ۱۳۱ به کار بگیریم که با استفاده از آن شهروندان می‌توانند تغییر کاربری‌های غیرمجاز را به طور شبانه روزی اطلاع دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید