Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 60 مورد دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

60 دیوارکشی غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 60 مورد دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه بیشه جنوبی شهرستان بابل با دستور دادستان این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با این قلع و قمع، یک هزار و 801 مترمربع اراضی کشاورزی آزاد شد.

وی افزود: تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است و جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، بر ضرورت همکاری دهیاران و ارائه گزارش های تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی تاکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید