Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشت مکانیزه و استفاده از کارنده های کشت جوی و پشته ای در زمین های پست که دچار آب ماندگی می شوند از راهکارهای توسعه کشت کلزا در این اراضی است.

لزوم استفاده از فن آوری های جدید برای تسطیح اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عزیزاله شهیدی فر در رزمایش تسطیح اراضی کشاورزی با دستگاه لیزری و کشت مکانیزه کلزا به روش جوی و پشته ای در گلوگاه، بر لزوم استفاده از فن آوری های جدید برای تسطیح اراضی، کاشت محصولات و سمپاشی ها تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندان ادامه داد: تسطیح زمین های کشاورزی از مهمترین روش ها برای بهره وری بیشتر منابع آبی است که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: کشت مکانیزه و استفاده از کارنده های کشت جوی و پشته ای در زمین های پست که دچار آب ماندگی می شوند از راهکارهای توسعه کشت کلزا در این اراضی است و بر همین اساس کشاورزان از فرصت باقیمانده استفاده کرده و نسبت به کشت کلزا در زمین هایشان اقدام کنند.

فریدون کلبادی نژاد فرماندار شهرستان گلوگاه ضمن تقدیر از سازمان جهاد کشاورزی استان برای توسعه کشاورزی و ورود ماشین آلات و فن آوری مدرن به این شهرستان، بر توسعه شهرک های کشاورزی به ویژه شهرک گلخانه ای تاکید کرد.

مهدی باباجانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه بر توسعه مکانیزاسیون در این شهرستان تاکید و خواستار افزایش اعتبارات این بخش شد.

گفتنی است این رزمایش با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی، رییس اداره فناوری مکانیزه جهاد کشاورزی استان و روسای مراکز و کارشناسان مدیریت های جهاد کشاورزی شرق مازندران و جمعی از صنعتگران و کشاورزان منطقه در اراضی زراعی شرکت ران گلوگاه برگزار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید