Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل اعلام کرد؛

مدیر جهاد کشاورزی بابل از اجرای 424 فقره قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی بابل در 6 ماه نخست امسال خبر داد.

قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، نیمه نخست امسال 424 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بابل با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: 19 هزار و 464 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان آزادسازی و قابلیت کشاورزی پیدا کرد.

وی با اشاره به صدور 34 مورد حکم قضایی قلع و قمع به مساحت 11 هزار و 460 مترمربع در 6 ماه اول امسال، اظهار کرد: رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 168 مورد به مساحت 36 هزار و 649 مترمربع بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به 544 مورد پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی، گفت: 27 مورد مجوز صادره از کمیسیون تبصره یک و چهار ماده یک  به مساحت 26 هزارو 780 مترمربع و 171 مورد تشکیل کمیسیون تقویم اراضی به مساحت 88 هزار و 846 متر مربع  و 130 مورد تشکیل پرونده جلوگیری از تغییر کاربری اراضی 81 هزار و 937 مترمربع از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در 6 ماه نخست سال جاری بود.

علی گل زاده در خاتمه با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می تواند به عنوان فعالیت های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء در آمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی داشته باشد، گفت: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی این شهرستان به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید