Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاوزی نکا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از برخورد قانونی با دو فروشندگی متخلف خوراک دام و کارخانه خوراک دام در این شهرستان خبر داد.

برخورد قانونی با دو فروشندگی متخلف خوراک دام در نکا

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید شبر موسوی اظهار کرد: طی گزارش های واصله مبنی بر تولید خوراک دام بدون مجوز به میزان 40 تن نهاده دامی در یک واحد کارخانه تولید خوراک دام و فروشندگی نهاده دامی به میزان 5 تن خوراک آماده دامی یارانه دار در شهرستان نکا، بازدیدی با حضور نماینده پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی و حراست جهاد کشاورزی این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان نکا تصریح کرد: پس از بررسی، هر دو مورد از طریق پلیس امنیت اقتصادی صورتجلسه شد و مراحل اداری و جریمه و دستور پلمپ واحد متخلف در حال صدور است.

وی بیان کرد: شهرستان نکا دارای 7 کارگزاری توزیع کننده نهاده های دامی است و بازدید از کارگزاری های توزیع کننده های نهاده های دامی به طور مستمر از طریق حراست و واحد امور دام و نماینده اداره صمت شهرستان پایش و رصد می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید