Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزیشهرستان محمودآباد گفت: در سال زراعی جاری 2 هزار و 235 تن کود شیمیایی میان کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

2000 تن کود شیمیایی در محمودآباد توزیع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محمد هادی زاده با بیان اینکه به منظور رفع نیاز کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی، در سال زراعی جاری 2 هزار و 235 تن کود شیمیایی از طریق کارگزاران توزیع کود در این شهرستان محمودآباد توزیع شد، گفت: 2 هزار و 210 تن  اوره 22 تن فسفات  و 3 تن پتاس بین کشاورزی این شهرستان توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ادامه داد: انجام این اقدام مهم و فراهم بودن شرایط لازم تولید، بهره گیری کشاورزان از راهنمایی ها و همچنین هدایت های فنی کارشناسان مراکز تابعه موجب بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی به خصوص برنج شده است.

هادی زاده توجه به تاریخ تولید و انقضاء کود و داشتن گواهی ثبت از مؤسسه آب  و خاک کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: نام شرکت سازنده و توزیع کننده داخلی و خارجی نیز باید به طور مشخص روی برچسب بسته بندی ثبت و قابل رؤیت باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید