Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

آزادسازی ۱۸۰۰ مترمربع زمین کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از قلع و قمع 45 تغییرکاربری غیر مجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

قلع و قمع 45 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: به منظور حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید، هفته دوم شهریور 45 تغییر کاربری غیر مجاز در زمین های کشاورزی منطقه بیشه شمالی شهرستان بابل قلع و قمع و یک هزار و 859 متر مربع از زمین های کشاورزی این شهرستان آزاد سازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی این شهرستان به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی است.

علی گل زاده ضمن قدردانی از همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیر مجاز دراراضی خود اجتناب و جهت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید