Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 109 مورد تغییر کاربری غیرمجاز و آزادسازی4 هزار و 445 مترمربع زمین کشاورزی در این شهرستان در مرداد ماه امسال خبر داد.

قلع و قمع 109 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 4500 متر زمین کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مردادماه امسال 109 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بابل قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با قلع و قمع این تغییر کاربری های غیرمجاز، 4 هزار و 445 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان آزاد و به چرخه تولید کشاورزی برگشت.

وی با اشاره به صدور 5 مورد احکام قضایی قلع و قمع به مساحت 5 هزار و 850 مترمربع در ماه گذشته، اظهار کرد: محاکم قضایی 15 مورد از پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 7 هزار و 674 مترمربع را وارد ندانست.

به گفته این مسوول، رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 35 مورد به مساحت 4 هزار و 758 مترمربع بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید