Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از بازگشت 24 هزار مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید خبر داد.

بازگشت 24 هزار مترمربع زمین کشاورزی تنکابن به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، ابراهیم کاویانی گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوار کشی و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در روستای شمس آباد و بخش نشتا شهرستان تنکابن با حضور رئیس دادگاه، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با بیان اینکه با اجرای این قلع و قمع 24 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت، تصریح کرد: اجرای دستور تبصره 2 ماده 10 برای تفکیکی غیرمجاز در خارج از طرح هادی روستای شمس آباد به مساحت 19 هزار مترمربع و حریم شهر نشتارود به مساحت 5 هزار متر بود.

 

وی در پایان با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، خاطرنشان کرد: متقاضیان قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضیبرای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‎ های تابعه مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید