Iranian Agriculture News Agency

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد؛

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم توسعه کشت علوفه مورد نیاز دام استان بعد از برداشت برنج و ایجاد بانک های پشتیبانی علوفه تاکید کرد.

لزوم توسعه کشت علوفه بعد از برداشت برنج

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مسعود احمدی حاجی در جلسه کمیته تغذیه دام استان با اشاره به کاهش بارندگی و خشکسالی احتمالی، بر لزوم توسعه کشت علوفه بعد از برداشت برنج و ایجاد بانک های پشتیبانی علوفه تاکید کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره راهکارهای توسعه کشت و تامین علوفه مورد نیاز دام، گفت: استفاده بهینه از منابع زمین، بهبود تولید با استفاده از انواع علوفه با کیفیت بالا و با الویت کشت مخلوط، کشت علوفه با دوره رشد کوتاه مدت، حفاظت و استفاده از بقایای محصولات کشاورزی، ساخت سیلو برای نگهداری علوفه سبز مازاد و ذخیره سازی، غنی سازی بقایای محصولات کشاورزی و تامین کسری علوفه از استان های همجوار از مهمترین راهکارهای توسعه کشت و تامین علوفه مورد نیاز دام استان است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد بانک های پشتیبانی علوفه، گفت: اتحادیه های دامداران و شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعت دامپروی استان برای انعقاد قرارداد کشت و خرید علوفه از کشاورزان و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان برای تامین بذر مورد نیاز علوفه اعلام آمادگی کردند.

انعقاد قرارداد کشت با کشاورزان، موجب توسعه کشت علوفه می شود

خلیل حقیقی با تاکید بر کشت علوفه پاییزه برای تامین نهاده های دامی، گفت: کشت مخلوط شبدر و تریتیکاله از مهمترین علوفه هایی است که می تواند در پاییز کشت و سیلو شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه عدم خرید تضمینی و کمبود ماشین آلات کشاورزی از مهمترین عوامل عدم استقبال کشاورزان برای توسعه کشت علوفه است، افزود: انعقاد قرارداد کشت با کشاورزان، موجب توسعه کشت علوفه می شود.

وی گفت: امسال 2 هزار و 500 تن انواع بذر علوفه برای کشت در اراضی کشاورزی استان در نظر گرفته شد که بخشی از آن خریداری و مابقی در حال تامین است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید