Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از صدور 12 فقره مجوز حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان از اول امسال تاکنون خبر داد.

12 مجوز حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تنکابن صادر شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، ابراهیم کاویانی اظهار کرد: با هدف تامین و ایجاد امنیت غذایی و پاسخگویی به نیاز بهره برداران، از ابتدای امسال تاکنون 12 فقره مجوز تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرستان تنکابن صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با بیان اینکه دارندگان مجوز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک مکلفند اراضی مورد نظر را برای کاربری مورد تقاضا بهره برداری کنند، افزود: استفاده از این اراضی برای سایر کاربری ها بدون اخذ مجوز از سازمان متبوع یا کمیسیون تبصره یک ماده یک ممنوع بوده و از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می شود.

وی ادامه داد: طی این مدت یک فقره مجوز تبصره 4 از ماده یک قانون حفظ کاربری توسط کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی استان برای این شهرستان صادر شد.

کاویانی تصریح کرد: طرح های مشمول تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شامل فنس کشی باغ، حصارکشی باغ، احداث دامداری ها، مرغداری ها، گلخانه و تمامی طرح های مرتبط با بخش کشاورزی است.

وی در پایان از کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دارند خواست برای کسب مجوز تغییر کاربری به این مدیریت مراجعه و از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز اجتناب کنند، در صورت عدم رعایت این موضوع از طریق مراجع قضایی نسبت به قلع و قمع بناهای احداث شده اقدام خواهد شد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید