Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در 130 هزار و 449 هکتار مزارع گندم استان خبر داد.

130 هزار هکتار مزارع گندم مازندران مبارزه شیمیایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عبدالرحمن زاغی درباره وضعیت نهایی مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در مزارع گندم استان اظهار کرد: سال زراعی 1400-1399 مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در 130 هزار و 449 هکتار مزارع گندم استان انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مبارزه با علف های هرز در 73 هزار و 991 هکتار مزارع گندم استان انجام شد که 73 هزار و 631 هکتار آن به صورت زمینی و 360 هکتار به صورت هوایی و با استفاده از پهپاد بود.

وی تصریح کرد: مبارزه با علف های هرز پهن برگ کنگر وحشی، شلمبیک، و خردل وحشی در 30 هزار و 464 هکتار، کشیده برگ، علف خونی، چچم، یولایف و دم روباهی در 34 هزار و 389 هکتار و توام در 10 هزار و 854 هکتار مزارع گندم مازندران صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: برای مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم استان از سموم گرانستار، توفوردی، تاپیک، آکسیال، اتللو، آتلانتیس، تیفیس، ایلوکسیان و ویکیلیس استفاده شد.

این مسوول با اشاره به اینکه مبارزه شیمیایی با بیماری ها در 53 هزار و 427 هکتار مزارع گندم مازندران انجام شد، تصریح کرد: مبارزه با بیماری های سفیدک سطحی در 8 هزار و 275 هکتار، سپتوریوز برگی در 5 هزار و 687 هکتار، زنگ زرد در 4 هزار و 379 هکتار، لکه خرمایی در 4 هزار و 72 هکتار، فوزاریوزم خوشه در 20 هزار و 991 هکتار و توام (سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی) در 10 هزار و 58 هکتار مزارع گندم مازندران با استفاده از سموم تیلت، فولیکور، آرته آ، اینوور، رکس دو، نالکن و آلتو صورت گرفت که 10 هزار و 47 هکتار آن به صورت هوایی و با استفاده از پهپاد و مابقی به صورت زمینی بود.

وی با بیان اینکه مبارزه با آفات نیز در سال زراعی 1400-1399 در سه هزار و 31 هکتار مزارع گندم استان انجام شد، گفت: مبارزه با حلزون در یک هزار و 778 هکتار، سوسک لما در یک هزار و 26 هکتار، کرم مفتولی در 15 هکتار، شته در 175 هکتار و سوسک سیاه زابروس در 27 هکتار مزارع گندم با استفاده از سموم گرانول دیازینون، کنفیدور، سومیتیون، مالاتیون و متالدهاید صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی 1400-1399، 55 هزار و 459 هکتار بود، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش بارندگی داشتیم که این موضوع تاثیر نامطلوبی به لحاظ بروز تنش خشکی بر مراحل رشدی گندم در زمان حساس گلدهی و تلقیح گل ها برجای گذاشت.

زاغی تصریح کرد: در مناطق کوهستانی که گندم دیم کشت شد، عدم بارش، اثرات شدیدی بر مراحل رشد گندم نظیر ساقه دهی و شکم پر داشت و گندم ها در ارتفاع پایین به خوشه رفت که کاهش عملکرد را بدنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی در اسفند ماه سال قبل و پس از آن در بهار، باعث بروز زردی بوته ها پیش از موعد و عدم تکمیل دانه بندی در برخی از مزارع شد که ناشی از تنش های محیطی است، گفت: بالا بودن قیمت سموم باعث شد تا بطور پی در پی از یک یا دو نوع سم استفاده مکرر شود که خود موجب بروز پدیده مقاومت می شود

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید