Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم استفاده از همه امکانات برای خرید حداکثری دانه گندم و کلزا در سطح استان تاکید کرد.

لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای خرید گندم و کلزای کشاورزان

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، عزیزاله شهیدی فر در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای خرید گندم و کلزا، بر  لزوم استفاده از همه امکانات برای خرید حداکثری دانه گندم و کلزا در سطح استان تاکید کرد و گفت: در شرایط حاضر که در مرحله برداشت قرار داریم بنا به دستور مقام عالی وزارت باید از همه امکانات موجود برای خرید حداکثری دانه گندم و کلزا در سطح استان استفاده شود.

وی با بیان اینکه عدم بارندگی در زمان کاشت باعث کاهش سطح کشت کلزا و بروز تنش خشکی در مراحل حساس رشدی موجب کاهش عملکرد محصولات گندم و جو در واحد سطح شد، گفت: تلاش های بی وفقه ای که در مبارزه با عوامل خسارتزا صورت گرفت، موجب شد بخشی از چالش ها در این خصوص مرتفع شود.

خروج گندم از استان جلوگیری می شود

مجید بهادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برای دستیابی به خرید حداکثری دانه گندم و کلزا باید از همه ظرفیت های موجود در سطح استان از جمله شرکت های تعاون روستایی، ساماندهی واسطه ها و خدمت دهندگان به کشاورزان، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها بهره گیری شود، تاکید کرد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها از ظرفیت های قانونی برای جلوگیری خروج گندم از مبادی شرقی و جنوبی و حتی غرب استان استفاده کرده تا گندم تولیدی که حاصل زحمات کشاورزان است به مراکز خرید استانی هدایت و تحویل داده شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید