Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از خرید 2 هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان گلوگاهی خبر داد.

خریداری2هزار تن کلزا از کشاورزان گلوگاهی

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مهدی باباجانی با اشاره به کشت دانه روغنی کلزا در یک هزار و 160 هکتار اراضی زراعی و خشکه زاری شهرستان گلوگاه، گفت: 2 هزار تن کلزا از کشاورزان گلوگاهی خریداری شد.

وی بیان کرد: کلزا محصول استراتژیک و ماده اولیه تولید روغن خوراکی است که به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول، کیفیت بالایی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه ادامه داد: نمایندگان شرکت غله مازندران برای خرید کلزا در کارخانه آرد پاکسابان و بنفشه گلوگاه با حضور نماینده جهاد کشاورزی این شهرستان مستقر شده و دانه روغنی کلزا را با 2 درصد ناخالصی و 9درصد رطوبت به مبلغ 110 هزار ریال از کشاورزانی که ثبت سامانه هستند خریداری می کنند.

وی یادآور شد: کشت کلزا به عنوان کشت دوم در مازندران از سوی بهره برداران صورت می گیرد و در توسعه پایدار کشاورزی، اشتغالزایی و اقتصاد خانوار نقش بسزایی دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید