Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 29 تغییر کاربری غیرمجازدر زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

29 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی‌گل‌زاده مدیر جهاد کشاورزی بابل اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هفته دوم خرداد امسال 29 تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه لاله آباد این شهرستان قلع و قمع و 885 متر مربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است، تصریح کرد: جهاد کشاورزی با  هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، گفت: مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و اخذ مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید