Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از قلع و قمع 655 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 212 هزار و 824 مترمربع در اراضی کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

655 تغییر کاربری غیرمجاز در تنکابن قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، ابراهیم کاویانی با بیان اینکه دستیابی به خودکفایی در تولیدات بخش کشاورزی مورد نیاز کشور از طریق استفاده صحیح از منابع آب و خاک میسر می شود، گفت: یکی از عوامل موثر در این خودکفایی، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و تداوم بهره وری آنها برای تولیدات کشاورزی و جلوگیری از تبدیل و تغییر کاربری بی رویه اراضی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تصریح کرد: سال گذشته 655 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 212 هزار و 824 مترمربع در اراضی کشاورزی روستاهای تحت پوشش مراکز 4 گانه جهاد کشاورزی این شهرستان با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن افزود: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید، سال گذشته 13 مورد اراضی بایر به مساحت 7 هزار مترمربع در این شهرستان شناسایی و به چرخه تولید برگشت.

به گفته این مسوول در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، سال گذشته یک هزار و 263 مورد برای جلوگیری از تغییر کاربری به مساحت 510 هزار و 143 مترمربع تشکیل پرونده انجام و 32 مورد مجوز تبصره یک ماده یک و 2 مورد نظارت بر طرح های ماده 33 موضوع واگذاری اراضی به مساحت 8 هزار و 500 مترمربع صادر شد.

 

 

وی در خاتمه گفت: 194 مورد نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری تبصره یک ماده یک و 183 مورد نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری تبصره 4 ماده یک از دیگر اقدامات این مدیریت برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال قبل است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید