Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: سال گذشته 861 مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت 54 هزار و 792 مترمربع در روستاهای تحت پوشش مراکز 9 گانه جهاد کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

قلع و قمع 860 بنای غیرمجاز در بابل

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده با بیان اینکه دستیابی به خودکفایی در تولیدات بخش کشاورزی مورد نیاز کشور از طریق استفاده صحیح از منابع آب و خاک میسر می شود، گفت: یکی از عوامل موثر در این خودکفایی، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و تداوم بهره وری آنها برای تولیدات کشاورزی و جلوگیری از تبدیل و تغییر کاربری بی رویه اراضی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: سال گذشته 861 مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت 54 هزار و 792 مترمربع در روستاهای تحت پوشش مراکز 9 گانه جهاد کشاورزی این شهرستان با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قلع و قمع شد.

علی گل زاده افزود: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید، سال 99 یک مورد اراضی بایر به مساحت یک هزار و 500 مترمربع در شهرستان بابل شناسایی و به چرخه تولید برگشت.

 به گفته این مسوول سال گذشته در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 292 مورد تشکیل پرونده جلوگیری از تغییر کاربری به مساحت 161 هزار و 438 مترمربع ، 17 مورد سنددار کردن اراضی کشاورزی به مساحت 118 هزار و 484 مترمربع و 19 مورد نظارت بر طرح های ماده 33 موضوع واگذاری اراضی به مساحت 559 هزار و 583 مترمربع انجام شد.

 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در خاتمه گفت: 932 مورد نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری تبصره 1 و 4 ماده یک، 243 مورد نظارت بر اراضی واگذاری و 19 مورد نظارت بر طرح های ماده 33 انجام شد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید