Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

کشت مکانیزه ۱۰ هزار هکتاری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از نشاکاری 44 هزار و 833 هکتار معادل 95 درصد اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

نشا کاری 95 درصدی شالیزارهای بابل

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده با بیان اینکه شهرستان بابل دارای 47 هزار و 147 هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: تاکنون 44 هزار و 833 هکتار  معادل 95 درصد اراضی شالیزاری این شهرستان نشا کاری شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: کشت نشا به روش سنتی در 34 هزار و 200 هکتار و کشت مکانیزه در 10 هزار و 633 هکتار انجام شد.

علی گل زاده  با اشاره به عملیات 100 درصدی خزانه گیری و بذر پاشی  برنج در این شهرستان، تعداد بهره بردار را 34 هزار و 626  نفر، مساحت بیمه اراضی شالیزاری را یک هزار و 797 هکتار و تعداد آزمون خاک را برای استفاده بهینه از کود شیمیایی 376 نمونه و سطح  آبگیری آب بندانها را 84 درصد اعلام کرد.

به گفته این مسوول، 80 تن و 100 کیلو انواع بذور اصلاح و گواهی شده برنج و 10 هزار و 627 تن کود شیمیایی بین کشاورزان بابلی توزیع شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید