Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از اجرای قلع و قمع 45 هزار مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

45 هزار مترمربع تغییر کاربری غیر مجاز در تنکابن قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، ابراهیم کاویانی اظهار کرد: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، احکام قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز به صورت دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز به مساحت 45 هزار مترمربع با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تنکابن در روستای کمیلیه و توبن بخش نشتا این شهرستان اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تصریح کرد: اطلاع رسانی و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی در خصوص قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات از اقدامات و  اولویت های این مدیریت است.

وی در پایان با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، خاطرنشان کرد: افراد قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‎ های تابعه مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید