Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از مبارزه با بیماری های گندم در 27 هزار هکتار مزارع این شهرستان خبر داد.

مبارزه شیمیایی در 27 هزار هکتار مزارع گندم بهشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، غلامرضا قنبری از مبارزه با بیماری های گندم در 27 هزار و 110 هکتار اراضی زراعی شهرستان بهشهر خبر داد.

وی اظهار کرد: تاکنون مبارزه با بیماری های گندم آبی در 19 هزار و 375 هکتار و بیماری های گندم دیم در 7 هزار و 735 هکتار مزارع این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر ادامه داد: سطح مبارزه با علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم آبی و دیم در این شهرستان نیز 24 هزار و 435 هکتار بوده است.

وی بیان کرد: علف‌های هرز در جذب مواد غذایی و آب با گندم رقابت می‌کنند و باعث کاهش عملکرد گندم و کیفیت آن می شوند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید