Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه بیشه شمالی این شهرستان قلع و قمع شد.

38 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی‌گل‌زاده گفت: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابل، 38 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه بیشه شمالی این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: در این عملیات یک هزار و 610 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انجام  شد، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب کنند و برای ردیافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید