Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

بازگشت ۵۴ هزار متر زمین کشاورزی به چرخه تولید

مدیر جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 855 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

850 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده اظهار کرد: سال گذشته 855 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بابل قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: با قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز، 54 هزار و 442 مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی تصریح کرد: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید و در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، این احکام با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می تواند به عنوان فعالیت های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، اظهار کرد: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است.

به گفته این مسوول مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید