Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از سه فقره قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

قلع و قمع سه تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محمد هادی‌زاده اظهار کرد: برای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت یک هزار و 200 مترمربع در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان محمودآباد قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ادامه داد: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید، این احکام با همکاری و هماهنگی مؤثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اجرا شد.

هادی زاده با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می‌تواند به عنوان یک فعالیت‌ اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب کنند و برای دریافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید