Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات، بیماری ها و علف‌های هرز در 11 هزار هکتار مزاع کلزای استان خبر داد.

مبارزه شیمیایی در 11 هزار هکتار مزارع کلزای مازندران

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مجید بهادری در خصوص عوامل خسارتزای زراعت کلزا در استان مازندران در سال زراعی 1400-99، اظهار کرد: از 22 بهمن تا سوم اسفند ماه امسال، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در 11 هزار و 60 هکتار مزارع کلزای استان انجام شد.

وی با اشاره به انجام مبارزه با علف‌های هرز در 7 هزار و 279 هکتار مزارع کلزا استان، افزود: مبارزه با علف های هرز پیش رویشی با استفاده از سم ترفلان در یک هزار و 451 هکتار، بوتیزان استار در 747 هکتار، نازک برگ در 3 هزار و 490 هکتار، پهن برگ در یک هزار و 331 هکتار و مبارزه زراعی در 260 هکتار مزارع کلزا استان صورت گرفت.

بهادری درباره مبارزه شیمیایی با آفات مزارع کلزا، گفت: تاکنون در 3 هزار و 223 هکتار مزارع کلزا استان، مبارزه با آفات انجام شد که در 2 هزار و 535 هکتار علیه حلزون، 618 هکتار علیه شته مومی، کک چلیپائیان، سوسک منداب و پلن خوار، سفید کلم و 70 هکتار سایر آفات بود.

معاون بهبود  تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در 558 هکتار مزارع کلزا استان نیز مبارزه با بیماری های فوما و سفیدک سطحی انجام شد.

وی با بیان اینکه سطح قرارداد کشت کلزای استان 9 هزار و 67 هکتار، سطح کشت 8 هزار و 440 هکتار و سطح سبز 7 هزار و 128 هکتار است، گفت: عدم بارش مناسب باران در ابتدای زمان کاشت سبب تاخیر در جوانه زنی کلزا در اول فصل شد و اکثر کشاورزان اقدام به کاشت دیر هنگام کردند و همین امر در مناطق میان بند و دشت، بدلیل تاخیر در رشد رویشی، موجب تغییر کشت و کاهش سطح سبز شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید