Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: از ابتدا امسال تاکنون 1000 تن کود اوره بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

توزیع 1000 تن کود شیمیایی بین کشاورزان گلوگاهی

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مهدی باباجانی اظهار کرد: برای رفع نیاز کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی، امسال یک هزار تن کود اوره از طریق کارگزاران توزیع کود شیمیایی در این شهرستان توزیع شده است.

وی ادامه داد: شهرستان گلوگاه  دارای 10 کارگزاری کود شیمیایی، 2 تعاونی و 8 کارگزار خصوصی در زمینه توزیع کود است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه در توزیع کود اوره به کشاورزان مشکلی وجود ندارد، گفت: کود مورد نیاز با توجه به نیاز کشاورزان و بهره برداران در اختیار کارگزاران قرار می گیرد.

باباجانی خاطرنشان کرد: توزیع کود بین کشاورزان از طریق مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی و با انجام راستی آزمایی انجام میشود.

این مسؤول توجه به تاریخ تولید و انقضاء کود و داشتن گواهی ثبت از مؤسسه آب  و خاک کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: نام شرکت سازنده و توزیع کننده داخلی و خارجی نیز باید به طور مشخص روی برچسب بسته بندی ثبت و قابل رؤیت باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید