Iranian Agriculture News Agency

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح مصرف ریزمغذی در 100 هزار هکتار مزارع برنج استان و افزایش 7 درصدی تولید خبر داد.

اجرای طرح مصرف ریزمغذی در 100 هزار هکتار مزارع برنج مازندران/ افزایش 7 درصدی تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مجید بهادری گفت: در راستای اجرای طرح تغذیه فراگیر مزارع برنج استان مازندران با کاربرد کودهای زیستی، محرک های رشد و استفاده از کلرورپتاسیم در سال 1399 که به نام جهش تولید نامگذاری شد، این طرح در 100 هزار هکتار اراضی شالیزاری همه شهرستان های استان انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با ارزیابی تولید از مزارع تحت پوشش، افزایش تولید تا 7 درصد بدست آمد.

بهادری تصریح کرد: بالاترین میزان افزایش تولید مربوط به شهرهای مرکزی استان بود که بیشترین سطح تولید و سطح زیرکشت را داشته و از پتانسیل، شرایط جوی، مکانیزاسیون، کاشت و برداشت مکانیزه برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه بهره مندی از تجربه بدست آمده و گسترش آن به تمامی سطوح، دستیابی به عملکرد بالاتر را در سال های آتی تسهیل می کند، گفت: اجرای طرح فراگیر تغذیه ای در مزارع برنج استان مربوط به برنامه های جهش تولید استان است که با همکاری و تامین هزینه کامل توسط کشاورزان انجام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید