Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: 9 ماه امسال 862 فقره سند مالکیت برای 88.7 هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان صادر شد.

88 هکتار زمین کشاورزی در تنکابن سنددار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مازندران، ابراهیم کاویانی گفت: به منظور ثبت مالکیت و سند دار کردن اراضی کشاورزی، از سوی مدیریت جهاد کشاورزی تنکابن در 9 ماه امسال 862 فقره سند مالکیت برای 88.7 هکتار زمین کشاورزی این شهرستان صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تصریح کرد: صدور این اسناد مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و بررسی های بعمل آمده توسط این مدیریت انجام می گیرد.

کاویانی بیان کرد: طی این 9 ماه دو هزار و 713 مورد پاسخ استعلام  نقل و انتقال از دفاتر اسناد رسمی، 140 مورد به مساحت 42.48 هکتار نظارت بر مجوزهای تبصره یک ماده یک و 152 مورد به مساحت 43.83 هکتار نظارت تبصره 4 ماده 1 توسط کارشناسان امور اراضی این شهرستان انجام شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید