Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی ساری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 130 فقره حکم قضایی قلع و قمع اجرا و 646 هزار و 340 مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

130 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی ساری تخریب شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، رضا پورفلاح اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، 130 فقره حکم قضایی در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در این شهرستان اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: 122 فقره در راستای تبصره دو ماده 10 و هشت فقره حکم قضایی در راستای ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بود.

این مسئول اضافه کرد: قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز در زمین کشاورزی تحت پوشش این شهرستان منجر به آزادسازی 646 هزار و 340 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان و بازگشت به چرخه تولید شد.

وی با اشاره به اینکه مردم باید برای هرگونه ساخت و ساز در زمین های کشاورزی با کارشناسان پهنه مشاوره کنند، خاطرنشان کرد: با متخلفین تغییر کاربری غیرمجاز به طور جدی برخورد می شود.

پور فلاح با بیان اینکه سامانه 131 به طور شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی برای ساخت و ساز در زمین های کشاورزی است، گفت: مردم در حفظ امنیت غذایی که یک وظیفه همگانی است، مشارکت کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید