Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی‌ سوادکوه‌ از قلع و قمع 9 واحد مسکونی غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

9 واحد مسکونی غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حمیدرضا شهابیان گفت: در راستای حفاظت از بستر تولید و امنیت غذایی مردم، 9 واحد مسکونی غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سوادکوه با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و مطابق قانون با افراد خاطی به شدت برخورد خواهد شد و برای واحدهای تولیدی نیز تغییر کاربری بر اساس مقررات در این نهاد بررسی و تصمیم گیری می شود.

وی تصریح کرد: حفاظت از حریم اراضی کشاورزی مهمترین گام در راستای امنیت و تولید غذایی و عدم وابستگی به واردات است.

شهابیان در ادامه با اشاره به اجرای ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی در سوادکوه، گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر این مدیریت از طریق سامانه ۱۳۱ و با دستور مرجع قضائی در سوادکوه، تغییر کاربری و بنای غیرمجاز قلع و قمع و اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

وی با تاکید بر اینکه با کسانی که به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به دیوارکشی یا ساخت ویلای غیرمجاز در زمین های کشاورزی می کنند، مماشات نداریم، از شهروندان خواست از طریق سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی، این مدیریت را در حفظ و حراست از باغات و اراضی زراعی همراهی کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید