Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل:

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل از اجرای 39 حکم قضایی قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

39 ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی بابل قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی‌گل‌زاده اظهار کرد: در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 39 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی منطقه تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی بیشه جنوبی بابل با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قلع و قمع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: در مجموع یک هزار و 735 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

وی در ادامه با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است، تصریح کرد: با  هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، گفت: مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید