Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر از اجرای 8 مورد قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

قلع و قمع 8 تغییر کاربری غیرمجاز در نوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، جوادخلدنوش از اجرای 8 مورد قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر خبر داد.

وی با بیان اینکه اجرای این قلع و قمع به دستور دادستان شهرستان نوشهر و در راستای حفظ کاربری و نگهداری زمین های کشاورزی و باغ ها و به استناد ماده 3 و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی انجام شد، افزود: در این عملیات، دو مورد مخلوط ریزی و 6 مورد دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی با هدف جلوگیری از تخریب 8 هزار و 700 مترمربع اراضی کشاورزی روستاهای گردیکلا، نیرنگ، کورکورسر و هلستان بخش مرکزی این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از شهروندان خواست اگر قصد احداث بنا یا دیوارکشی زمین های کشاورزی خود را دارند، با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی کجور و ملکار و یا تماس با سامانه 131 از مشاوره لازم در این خصوص بهره منده شوند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید