Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از کشت گندم و جو دانه ای در 180 هکتار اراضی زراعی این شهرستان تاکنون خبر داد.

180 هکتار گندم و جو در قائم شهر کشت شد/ توزیع 28 تن بذر

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مجید جعفری از کشت گندم و جو دانه ای در 180 هکتار اراضی زراعی شهرستان قائم شهر خبر داد و گفت: تاکنون کشت گندم در 40 هکتار و جو دانه ای در 140 هکتار اراضی زراعی این شهرستان انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر سطح سبز جو آبی این شهرستان را 140 هکتار اعلام کرد و افزود: امسال 5 تن بذر گواهی شده رقم صحرا بین بهره برداران توزیع شد.

این مسوول افزود: با توجه به کشت جو دانه ای، وضعیت رویش یا سطح سبز آن در مرحله 2 تا 3 برگی و 3 تا 4 برگی قرار دارد.

وی یکی از عوامل موثر در ارتقاء تولید مزارع جو در شرایط دیم را تکمیل پنجه زنی در پاییز دانست، طوری که در شروع فصل سرما و استراحت زمستانه، گیاهچه ها در پایان پنجه زنی باشد.

جعفری با بیان اینکه قرارداد کشت گندم با 169 کشاورز در 161 هکتار از مزارع این شهرستان منعقد شد، گفت: از شروع فصل پاییز تاکنون، 40 هکتار مزارع این شهرستان زیر کشت این محصول رفت.

وی با اشاره به اینکه گندم کشت شده در مزارع این شهرستان از نوع رقم "احسان" است، افزود: 23 تن بذر گندم بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر مدیریت مزرعه را به عنوان مهمترین شاخص در ارتقاء عملکرد زراعت گندم دیم دانست و تصریح کرد: سطح سبز مزارع گندم این شهرستان تاکنون 9 هکتار است.

وی در پایان به کشاورزان گندمکار در شرایط دیم توصیه کرد: از کود ازته بصورت سرک، پس از اطمینان از وجود آب (آبیاری یا بارندگی) استفاده  شود، چون در شرایط کمبود آب کود ازته باعث تشدید تنش خشکی خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید