Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل از قلع و قمع 581 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

580 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل قلع و قمع شد/ آزادسازی 43 هزار متر زمین کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی‌گل‌زاده اظهار کرد: در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تاکنون 581 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی روستاهای شهرستان بابل با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با اجرای این احکام 43 هزار و 182 مترمربع از زمین های کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

به گفته این مسئول 40  فقره قلع و قمع به مساحت 7 هزار و 98 مترمربع در راستای اجرای ماده سه قانون حفظ کاربری و 541 مورد به مساحت 36 هزار و 84 مترمربع در راستای تبصره 2 ماده 10 انجام شد.

وی با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است، تصریح کرد: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است و با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید نماید طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل در خاتمه از تمامی مالکین اراضی زراعی و باغی خواست قبل از ساخت و ساز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید