Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه:

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه از ترسیم یک هزار و 160 قطعه زمین کشاورزی این شهرستان در سامانه یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی (سیاک) خبر داد.

1000 قطعه زمین کشاورزان سوادکوهی در سامانه سیاک ترسیم شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حمیدرضا شهابیان گفت: سیستم یکپارچه در بخش کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی، تولید با حفظ منابع پایه، مدیریت و پایش این بخش و تقویت معیشت بهره برداران برنامه‌ریزی شده و در حال تکوین است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با بیان اینکه یک هزار و 160 قطعه زمین کشاورزان سوادکوهی در سامانه پایگاه اطلاعات مکانی وزارت جهاد کشاورزی (سیاک)ترسیم شده است، گفت: این سامانه به آدرس htpps://agrimap.maj.ir در اختیار کارشناسان پهنه قرار گرفت که اقدام به ثبت قطعات کشاورزان کنند.

وی گفت: اطلاعات توصیفی مورد نیاز برای مدیریت برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی مشتمل بر اطلاعات منابع آب و خاک کشاورزی، اطلاعات تولید محصولات کشاورزی و اطلاعات تولیدکنندگان این بخش نیز به تدریج در حال بارگذاری است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید