Iranian Agriculture News Agency

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اعلام کرد؛

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: سال گذشته بذر برنج گواهی شده در مرکز تحقیقات تولید شد که 150 تن بذر از ارقام مختلف تولید کردیم.

تولید 150 تن بذر گواهی شده برنج/ توصیه های کودی مرکز تحقیقات کشاورزی
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محمودرضا رمضانپور در جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه کشت مخلوط کلزا و تریتیکتاله با عملکرد 45 تن در هکتار علوفه تر و سیلاژ در استان محقق شد، گفت: مرکز تحقیقات در خصوص مصرف نهاده های کودی به کشاورزان توصیه های فنی دارد تا میزان کشت کاهش نیابد و یا عملکرد محصولات کشاورزی به دلیل عدم مصرف کود متاثر نشود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان سعی کنند میزان مصرف ازت را در مراحل اولیه کاشت افزایش دهند، ادامه داد: غنی‌سازی بذرهای مصرفی شامل "روی، ازت و اسید هیومیک" را به کشاورزان تاکید می کنیم چراکه مصرف این مواد قدرت رویشی محصول را افزایش می دهد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران افزود: بذرها را می توان با کودهای بیولوژیک که حل کننده فسفر هستند غنی سازی کرد که قدرت جوانه زنی بذر را افزایش دهد.

این مسؤول اظهار کرد: مصرف کودهای مای‌کوریزا که به عنوان قارچ‌های بیولوژیک هستند می تواند جایگزین کودهای فسفات باشد.

رمضانپور با بیان اینکه امسال مرکز تحقیقات قصد دارد برخی از مزارع خود را در اختیار اتحادیه تعاونی روستایی قرار دهد تا بذرهای مادری خود را به گواهی شده تبدیل کنیم و کشاورزان دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند، گفت: سال گذشته بذر برنج گواهی شده تولید شد که 150 تن بذر از ارقام مختلف تولید کردیم.

وی بیان کرد: مرکز تحقیقات قصد دارد مجوز تولید نهال سالم را از موسسه ثبت گواهی بذر اخذ کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید