Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد:

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از تجهیز و نوسازی 2 هزار و 700 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تاکنون خبر داد.

2700 هکتار از شالیزارهای محمودآباد تجهیز و نوسازی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید محمد زمانی گفت: شهرستان محمودآباد دارای 17 هزار و 575 هکتار  شالیزار است که تاکنون دو هزار و 700 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان تجهیز و نوسازی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: افزایش بازده تولید برنج، مکانیزه کردن کشت، امکان کشت دوم، بهبود حفاظت از آب و خاک، مدیریت و صرفه جویی مصرف آب، افزایش بهره وری آبیاری، ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کشاورزان، کاهش سختی کار، کاهش استفاده از نهاده‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع تولید از مزایای طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری است.

زمانی ادامه داد: طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری شامل تجمیع و یکپارچه سازی و تسطیح اراضی، احداث کانال‌ها، زهکش‌های سطحی، ایجاد کرت ‌های منظم و احداث جاده‌های بین مزارع است که علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت های آب و خاک مزارع، از هدررفت آب جلوگیری کرده و بازده محصولات کشاورزان را افزایش می دهد.

وی اراضی تجهیز نشده را بدلیل قوانین مربوط به ارث و شکل سنتی زمین، نامناسب دانست و افزود: با اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری، تمام قطعات تا جایی که ممکن است به اشکال منظم هندسی مستطیل شکل تبدیل خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ادامه داد: شالیزارهای سنتی در زمستان به زیر آب رفته و فقط تابستان ها قادر به کشت است و اگر این روند ادامه یابد تا چند سال آینده خاک ما رو به نابودی می رود.

زمانی با تأکید بر اینکه با بهتر شدن راندمان آبیاری از هدررفت آب جلوگیری می شود، گفت: امکان کشت دوم و گاهی سوم بدلیل رفع شرایط ماندابی در طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی فراهم می شود که علاوه بر کاهش حدود ۳۰ درصدی هزینه های تولید، موجب افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی عملکرد در واحد سطح و توسعه دامداری با کشت گیاهان علوفه ای و افزایش قدرت اقتصادی کشاورزان خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید