Iranian Agriculture News Agency

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سال گذشته یک هزار و 350 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزی استان پرداخت کردیم.

پرداخت 1350 میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان کشاورزی مازندران

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، حسین نگهدار معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه شورای کشاورزی با بیان اینکه سال سختی را در اعتبار هزینه‌ای داریم، گفت: سال گذشته 63.5 درصد اعتبارات هزینه ای مربوط به حقوق و مزایای مستمر و 2 درصد اعتبار مربوط به سایر هزینه‌ها بود که امسال 81.6 درصد مربوط به حقوق  و دستمزد و 13.7 درصد مربوط به سایر اعتبارات است.

وی ادامه داد: بیشترین اعتبارات ملی مرتبط با آب و خاک است که به صورت ملی تامین و توزیع می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار و 350 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزی استان پرداخت کردیم، گفت: در سال جدید تاکنون 438 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات انجام شده است.

نگهدار اضافه کرد: محدودیتی در پرداخت تسهیلات بانکی نداریم و مدیران شهرستان و متقاضیان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی مازندران در  "بند الف تبصره 18" در زمینه تعداد معرفی متقاضیان طرح‌ها به بانک‌ها رتبه سوم، در انعقاد قرارداد رتبه چهارم و از لحاظ پرداختی رتبه پنجم را در کشور دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی گفت: این افراد شناسایی شوند و مشکلات آنان در شهرستان ها بررسی و مرتفع شود

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید