Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی آمل از اجرای طرح سیستم آکواپونیک (کشت گیاه و پرورش ماهی و گل) در این شهرستان خبر داد.

کشت آکوآپونیک گیاه و پرورش ماهی در آمل

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید حسین اسلامی از اجرای طرح سیستم آکواپونیک (کشت گیاه و پرورش ماهی و گل) در نوآباد شهرستان آمل خبر داد و گفت: اکوآپونیک، تلفیق آبزی پروری و پرورش هیدروپونیک است که آخرین دستاورد باغبانی بدون خاک و آبزی پروری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل ادامه داد: اکوسیستم های پرورش ماهی، فیلترهای زیستی هوازی و بی هوازی و اکوسیستم هیدرو پونیک کشت گیاه، مستقل از هم ولی موافق و هم افزا با هم طراحی و مدیریت می شوند و چرخه های نیتروژن و میترالیزاسیون در این مدار قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در این طرح، پرورش ماهیان گیاهخوار چون کپور و آمور به همراه تولید کاهو و پرورش ماهی سردآبی و گل مد نظر است، افزود: این طرح فاقد ضایعات بوده و سم و کود مصرف نمی شود.

اسلامی افزود: از دیر باز روش هایی برای جمع آوری و ذخیره آب در مخازن مرسوم بوده که برای کشاورزی به مصرف می رسید با توجه به وجود این مخازن آب و شبکه های زهکشی بوضوح مشاهده می شود که منابع آب در اختیار ما قرار دارد و با اندکی تغییرات می توان برای پرورش ماهی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: اکواپونیک ترکیبی از پرورش ماهی و پرورش گیاهان در سیستم های گردشی است، در این سیستم مواد دفعی ماهی که عمدتا ترکیبات نیتروژن دار از قبیل آمونیاک و ترکیبات غیر نیتروژنی مثل فسفر است بوسیله گیاه جذب شده و از آب حذف می شوند و آب تانک پرورش ماهی پس از گذشتن از فیلترهای مکانیکی به بستر هیدروپونیک وارد شده و این بستر بعنوان بیوفیلتر محیط مناسبی برای رشد باکتری از جمله نیتروزوموناس و نیتروباکتر ایجاد می کند که به ترتیب کار تبدیل آمونیاک و سپس نیترات را انجام می دهند و مقداری از نیترات صرف تغذیه گیاهان شده و آب تصفیه شده در سیستم دوباره وارد تانک پرورش ماهی می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید