Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: خرداد ماه امسال 38 فقره حکم قضایی قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان اجرا و هفت هزار و 814 متر مربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.

بازگشت 7800 مترمربع زمین کشاورزی بابل به چرخه تولید
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید احمد طاهری گفت: برای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، خرداد ماه امسال 38 فقره حکم قضایی قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بابل اجرا و  هفت هزار و 814 مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: محاکم قضایی 2 مورد پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 200 مترمربع را وارد ندانست.

وی افزود: رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 5 مورد به مساحت 930 مترمربع بود.

طاهری تشکیل کمیسیون تقویم اراضی را 35 مورد به مساحت 5 هزار و 710 مترمربع، مجوزهای صادره از کمیسیون تبصره 1 ماده یک و 4 را 6 مورد به مساحت 950 مترمربع اعلام و یادآور شد: پاسخ استعلامات به دفاتر اسناد رسمی در ماه گذشته 76 مورد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه گشت حفاظت اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، گفت: مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید