Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

مدیر جهاد کشاورزی بابل از شناسایی 22 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 3 هزار و 345 مترمربع در اراضی کشاورزی این شهرستان در خردادماه امسال خبر داد.

3300 مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در بابل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید احمد طاهری گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، خرداد ماه امسال 22 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 2 هزار و 345 مترمربع در اراضی کشاورزی شهرستان بابل توسط اکیپ گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تماس با سامانه  131 این شهرستان شناسایی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: 14 مورد از این تغییرکاربری ها در اراضی زراعی و 8 مورد در زمین های باغی بود.

وی تصریح کرد: نوع و میزان تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده 9 مورد احداث بنا به مساحت یک هزار و 180 مترمربع و 18 مورد دیوارکشی به طول یک  هزار و 165 متر بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل بیان کرد: به منظور تقویت مشارکت مردمی و نظارت همگانی برای حفاظت از اراضی کشاورزی، این مدیریت در ایام تعطیلات نیز آمادگی برای دریافت گزارش های مردمی در حوزه تغییر کاربری زمین های زاعی و باغ ها، جلوگیری از تفکیک و خرد کردن زمین های کشاورزی، استفاده غیرمجاز از اراضی واگذاری، گزارش اراضی کشاورزی رها شده و سایر موارد برای حفاظت از اراضی کشاورزی را دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید