Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اولین مرحله رها سازی زنبور تریکوگراما از نسل اول در 150 هکتار از شالیزاری های این ‌شهرستان خبر داد.‌

رها سازی زنبور تریکوگراما در 150 هکتار از شالیزارهای محمودآباد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، احمد صادقی با اشاره به مصرف سموم پرخطر و اثرات سوء و زیانبار آن بر روی محیط زیست، اظهار کرد:  ایجاد مقاومت حشرات به حشره کش ها، طغیان مجدد آفات و مرگ ومیر حشرات مفید مبارزه بیولوژیک و استفاده از مواد بیولوژیکی در کنترل آفات و بیماریها اهمیت و جایگاه خاصی پیدا کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه رهاسازی با توجه به نتایج تله های نوری و بازدید و نمونه برداری از مزارع است، افزود: در نسل اول مرحله اول در زمان 50 درصد شفیرگی آفت و مرحله دوم  7 تا 10 روز پس از رهاسازی اول است.

وی بیان کرد: مبارزه بیولوِژیک با آفات و بیماری های مزارع برنج، مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما از نسل اول برای مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج در این شهرستان در 150 هکتار از اراضی شالیزاری در سه مرکز جهاد کشاورزی انجام شد.

 صادقی تصریح کرد: زمان مناسب برای مبارزه بیولوژیک یا  غیر شیمیایی با آفات در شالیزاری باید قبلاً  با بررسی های بعمل آمده و با توجه به عدم تطابق بیولوژی آفت با فنولوژی گیاه تعیین شود.

 وی گفت: کارتهای نصب شده در هر هکتار به تعداد 100 عدد براساس نمونه برداری ها و بررسی تله های شکار پروانه و تعیین زمان با اطلاع رسانی به کشاورزان اجرا شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید