Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن از قلع و قمع 48 قطعه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

تخریب 48 بنای غیرمجاز در تنکابن

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، ابراهیم کاویانی گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 48 قطعه احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز شامل 8 مورد تفکیک غیرمجاز قطعه های 400 متری به مساحت 3 هزار و 200 مترمربع در روستای برسبور، 12 قطعه تفکیک و پی کنی قطعه های 250 متری به مساحت 3 هزار مترمربع در روستای کنارور و 26 قطعه تفکیک اراضی کشاورزی قطعه های 300 متری به مساحت 7 هزار و 800 مترمربع با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تنکابن در اراضی کشاورزی بخش خرم آباد این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن تصریح کرد: اطلاع رسانی و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی در خصوص قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات از اقدامات و  اولویت های این مدیریت است.

وی در پایان با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مغایر قانون است، خاطرنشان کرد: کشاورزان قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود برای اخذ مشاوره و دریافت مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‎های تابعه مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید