Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی بابل از اجرای 350 مورد احکام قضایی قلع و قمع تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

تخریب 350 بنای غیرمجاز در بابل

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، سید احمد طاهری از اجرای 350 مورد احکام قضایی قلع و قمع تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بابل در سال گذشته خبر داد و گفت: 59 هزار و 150 مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی، استمرار تولید و اجرای ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی این احکام با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، مسوول و کارشناسان امور اراضی این مدیریت اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می تواند به عنوان فعالیت های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، اظهار کرد: گشت حفاظت اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است.

به گفته این مسوول مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و اخذ مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید